Medicínská platforma

Poskytované zdravotní služby jsou poskytvány na náležité odborné úrovni, tedy tzv. postupem lege artis. Náležitou odbornou úrovní se dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Dále je postupováno v souladu s požadavky čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, pro zdravotnické pracovníky (tedy lékaře) a také dle § 1a odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu ČLK a v § 2 odst. 1 Etického kodexu ČLK.

V rámci služby Gynlink, v souladu s legislativou jsou užívány a vedeny tyto typy formulářů: registrační formulář, zdravotnická dokumentace, elektronický recept, informovaný souhlas a souhlas s uchováváním osobních údajů.