Co je to eRecept

Naše služba www.gynlink.cz využívá Centrální úložiště elektronických receptů, které spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

Elektronickou preskripci (elektronické předepisování léčivých přípravků) upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

Od roku 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv prostřednictvím jím zřízeného a provozovaného centrálního uložiště dat umožňuje lékařům vystavování a lékárnám přijímání elektronických receptů. Od 1.1.2018 eRecepty povinně nahradí papírové recepty. Zákon a vyhláška říká, že obě formy receptu jsou rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou stejné. 

Elektronická preskripce, jak ji zajišťuje Gynclin s.r.o., přináší klientkám proti klasickým receptům výhodu získání vlastního receptu bez návštěvy ordinace, a to kdykoliv. Jedná se o případy, kdy není nutná návštěva klientky v ordinaci lékaře spojená s kontrolou zdravotního stavu. Tato forma nenahrazuje roční preventivní gynekologické vyšetření.

Klientka obdrží eRecept ve formě e-mailu a současně SMS. Na e-mail obdrží klientka od lékaře obraz papírové kopie elektronického receptu v PDF formátu spolu s příbalovou informací k předepsanému léčivu, radou a poučením lékaře, daňovým dokladem za zákaznický servis.