Popis služby Gynlink

Gynlink je projekt, který nastavuje vysoko laťku ambulantní lékařské péči. Využívá internet, zohledňuje potřeby klientek a přitom si zachovává vysokou lékařskou odbornost.

Gynlink je gynekologie online, služba, kterou poskytuje zdravotnické zařízení Gynclin s.r.o.Klientka komunikuje s lékařem prostřednictvím inteligentního expertního systému, který automaticky vyhodnocuje informace od ní a předkládá je lékaři. Lékař posoudí, zda klientka splňuje zdravotní předpoklady k vystavení e-receptu, zda pravidelně dochází na roční preventivní kontroly a zkontroluje její identitu pomocí rodného čísla na portálu VZP. Je-li vše v pořádku, lékař e-recept vystaví. Služba je uživatelsky jednoduchá. Lékař provádí nejen kontrolu výstupů, ale také definuje a zadává vstupy a výstupy do expertního systému, model Gynlink.

Služba je určena pro moderní dívky od 15-ti let a ženy – např. studentky, manažerky, cizinky, které ocení rychlou a kvalitní lékařskou službu z komfortu domova či kanceláře. Službu Gynlink mohou využít zejména ženy registrované v naší ordinaci a dále ženy registrované v kterémkoliv jiném zdravotnickém zařízení na území ČR.

Služby za zákaznický servis (kontrola rodných čísel, reklamace apod.) jsou zpoplatněné, viz ceník. Ceny jsou nastaveny tak, aby byly služby dostupné široké veřejnosti. Navíc klientka Gynlink může ušetřit na léčivém přípravku, neboť jí systém nabídne ze skupiny vhodných přípravků ten, který je na trhu právě nejlevnější. Tato funkcionalita je zajištěna přímým napojením na aktualizovanou databázi SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Služby, které Gynlink nabízí jsou: elektronický recept na hormonální antikoncepci, oddálení menstruace, vaginální záněty, hormonální substituci nebo postkoitální antikoncepci. 

Diagnostické postupy a navrhovaná léčba se řídí standardy ČGPS (Česká gynekologicko-porodnická společnost).

Návštěva Gynlink nenahrazuje pravidelné roční preventivní vyšetření gynekologem.

V případě, že služba Gynlink vyhodnotí klientku jako rizikovou, je jí doporučena návštěva lékaře.