Naše mise

"Vše, co děláme, je v souladu s naším posláním"


  • Přispět k vyššímu zdravotnímu komfortu a odstranění ostychu dívek a žen v oblasti gynekologie aplikací efektivní internetové služby.
  • Bezvýhradně zajistit účinnou a bezpečnou zdravotní péči „lege artis" dle nejnovějších poznatků vědy a standardů odborných společností.
  • Působit jako společnost uznávaná pro svou oddanost, čestnost, integritu a inovativnost.
  • Vymezovat směr pro růst naší společnosti v oblasti diagnostické a léčebné se zvláštním zřetelem na prevenci nemocí. Vymezovat směr pro růst naší společnosti v oblasti inovativních forem poskytování služeb.
  • Uznávat osobní hodnoty zaměstnanců vymezením zaměstnaneckého rámce, který umožní osobní spokojenost zaměstnanců z vykonané práce, jejich bezpečnost, možnost profesního růstu a účast na úspěších společnosti.
  • Plnit firemní závazky, udržet firemní růst a dosáhnout firemních cílů.