Podmínky používání Gynlink


1.

OBECNÉ. V případě, že máte v úmyslu užít Gynlink, je nutné, abyste se seznámili s podmínkami užití Gynlink a tyto podmínky odsouhlasili, proto si je před započetím užívání Gynlink pečlivě přečtěte. Tyto podmínky používání popisují pravidla pro návštěvníky těchto webových stránek Gynlink, které vlastní a provozuje společnost Cliniclink s.r.o., IČ: 241 50 452, se sídlem Praha 4 - Kunratice, Pod Javory 1422/30, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183291 (dále jen „Cliniclink“). Tyto podmínky používání se nevztahují na jiné webové rozhraní či stránky.

2.

Cliniclink s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez uvedení důvodů změnit podmínky užívání Gynlink. Používáním Gynlink jste srozuměni, že akceptujete nejnovější verzi podmínek používání.

3.

VOLÁNÍ 604440000. Zakliknutím příslušného okénka na stránkách Gynlink, potvrzujete mimo jiné, že jste byl/byla seznámen/a s tím, že:

  1. v rámci Gynlink jsou poskytovány zdravotní služby ve formě konzultace a v žádném případě nenahrazují standardní ani jinou lékařskou péči, přičemž není možno využívat Gynlink pro potřeby hrozící či již vzniklé akutní újmy na zdraví,
  2. pokud si myslíte, že vám hrozí újma na zdraví, zavazujete se kontaktovat svého lékaře, u kterého jste registrován/a.
  3. Volání na telefonní linku: +420604440000 můžete využít např. v případě dotazu v souvislosti s užíváním těchto stránek.

4.

O INFORMACÍCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Většina informací na těchto webových stránkách je v souvislosti s nabízenými službami, např. vystavení e-receptu. Informace jsou do expertního systému webových stránek Gynlink vkládány a každodenně aktualizovány lékaři. Znamená to, že většina informací na těchto webových stránkách je poskytována přímo lékaři – gynekology. Informacemi poskytovanými takto lékaři však není možné považovat za nahrazení pravidelných prohlídek ze strany registrujících lékařů. Některé informace na těchto webových stránkách jsou určeny pro všeobecné vzdělávání. Informace, které najdete na těchto stránkách nemohou nahradit vztah, který máte se svým lékařem. V případě, že se potřebujete poradit o nemoci, která není řešena na těchto webových stránkách, měli byste se obrátit na svého lékaře.

5.

Informace o Vašem zdraví se mění rychle a proto je vždy lepší je při každé návštěvě těchto stránek zkontrolovat a upravit. O návštěvě našich stránek informujte Vašeho lékaře v případě, že zadáte jeho kontaktní údaje. 


Tyto webové stránky obsahují informace o službách dle standardů schválených pro použití v České republice. Stránky jsou určeny pro klienty/ky, které žijí na území České republiky, mezi něž patří např. i cizinky žijící v ČR. Pokud žijete mimo Českou republiku, může se stát, že informace o službách na těchto webových stránkách nejsou brány za standard ve vaší zemi.

6.

NAŠE AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY. Veškeré informace, díla a obdobné subjekty autorského práva znázorněné pomocí těchto webových stránek či v souvislosti s nimi patří Cliniclink. Tyto materiály jsou chráněny na základě platné právní úpravy duševního vlastnictví v České republice. Existují pravidla o nakládání s těmito materiály. Můžete je z těchto webových stránek posílat e-mailem, stáhnout či tisknout, ale jen pro své osobní užití. Nelze je použít pro komerční užití. Když posíláte e-mail, stahujete nebo tisknete kopie materiálů z tohoto webu, musíte uvést veškeré markanty a další znaky, které jsou v materiálech, včetně autorských práv na spodní části stránky, ze které stahujete či tisknete či jinak rozmnožujete či sdělujete obsah těchto webových stránek.

7.

Mohou existovat speciální pravidla pro použití materiálů poskytovaných některou částí tohoto webu. Tato speciální pravidla jsou uvedena u těchto materiálů. Použijete-li materiály nebo ochranné známky na těchto webových stránkách způsobem, který není jasně povolen těmito Podmínkami používání, jedná se o porušení naší vzájemné dohody a může se jednat i o porušení autorského zákona, ochranných známek, či jiných zákonných předpisů a práv. V tom případě, jsme oprávněni zrušit svolení k používání těchto webových stránek a požadovat náhradu škody. Názvy některých našich nebo autorských materiálů na těchto webových stránkách nemusí mít vysloveně udělena všechna práva, ale tato práva jsou vyhrazena.

8.

ODKAZY NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A POUŽITÍ ZNAČEK GYNLINK, CLINICLINK. Tímto vám garantujeme neexkluzivní, omezenou a odvolatelnou licenci k vytvoření internetového odkazu na tyto webové stránky. Cliniclink si vyhrazuje právo zrušit tuto licenci obecně, nebo v nějakém konkrétním případě, a to kdykoliv. Pokud se rozhodne Cliniclink tuto licenci odvolat, tak souhlasíte s tím, že neprodleně odstraníte veškeré své odkazy k tomuto webu. V případě porušení této Vaší povinnosti Vám může Cliniclink zrušit registraci a požadovat náhradu škody. Souhlasíte s tím, že nepoužijete odkaz na webové stránky takovým způsobem, který je spojen s reklamou nebo zviditelněním jakékoli organizace, produktu nebo služby. Souhlasíte s tím, že odkaz na naše webové stránky se nesmí objevit na webových stránkách, které mohou být obecně považovány za obscénní, hanlivé, obtěžující, hrubě urážlivé či zlovolné, popřípadě, které jsou způsobilé snížit věrohodnost či důstojnost popřípadě způsobí Cliniclink újmu hmotnou nebo nehmotnou. Za žádných okolností nesmíte tyto stránky nebo nějaký jejich obsah vkládat na webový server. Souhlasíte, že nebudete zobrazovat ani používat logo webových stránek Gynlink, logo společnosti Clicniclink ani jejich ochranné známky žádným způsobem bez našeho předchozího písemného svolení.

9.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které neprovozuje společnost Cliniclink. Tyto odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí, ale neznáme, nekontrolujeme nebo nesledujeme materiály na jiných webových stránkách. Webové stránky, na které odkazujeme, mohou obsahovat informace o poskytování služeb, které nejsou schváleny v České republice. Nekontrolujeme ani neschvalujeme tento typ informací a nejsme odpovědni za plnění těchto webových stránek ani za používání těchto stránek vámi. Vaše používání jiných webových stránek je předmětem podmínky používání těchto webových stránek.

10.

VAŠE NÁZORY, PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY. Jsme rádi za vaši zpětnou vazbu, připomínky a náměty, ale chceme, abyste rozuměli, že jakékoliv názory, připomínky či náměty, které nám prostřednictvím těchto webových stránek pošlete, budou považovány za informace neosobní, nedůvěrné, a nenárokovatelné (ostatní než osobní údaje, jak je tento pojem definován v ochraně soukromí). V případě, že nám zašlete jakékoliv nápady, informace, koncepty, know-how nebo materiály prostřednictvím těchto webových stránek, udělujete zároveň společnosti Cliniclink nijak neomezenou bezplatnou a neodvolatelnou licenci používat je, reprodukovat, zobrazovat, provádět, upravovat, přenášet a distribuovat na jakémkoli médiu, a souhlasíte s tím, že společnost Cliniclink má právo je použít pro jakýkoli účel.


ZÁRUKY. ZA POSKYTOVANÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY,  KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO WEBU JE, ZE ZÁKONA, ODPOVĚDNÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ TYTO SLUŽBY POSKYTUJE. LÉKAŘSKÉ SLUŽBY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH POSKYTUJE  ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ GYNCLIN S.R.O.. GYNCLIN S.R.O. NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÝ JINÝ OBSAH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEŽ TEN TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ČI NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB. OBSAH TĚCHTO STRÁNEK SE POSKYTUJE "TAK, JAK JE, JAK JE PŘÍSTUPNÝ". CLINICLINK TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY ČI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ JINAK. CLINICLINK NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA TO, ŽE TENTO OBSAH NEVYTVÁŘÍ, NEKONTROLUJE ANI JEJ NEMÁ MOŽNOST REVIDOVAT, KDYŽ NOSITELEM VŠECH TĚCHTO INFORMACÍ JE VÝŠE UVEDENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ.

11.

Cliniclink garantuje, že využití těchto webových stránek bude plynulé a bez chyb.

12.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Souhlasíte, že ani Cliniclink ani žádná jiná osoba neodpovídá za škody vyplývající z vašeho použití nebo nemožnosti použití těchto webových stránek nebo materiálů na tomto webu. Toto omezení odpovědnosti vyplývá z nároků na základě záruky, smlouvy, občanskoprávních a všech ostatních právních institutů. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na Cliniclink, jeho představitele, ředitele, zaměstnance, zástupce a dodavatele, kteří jsou uvedeni na tomto portálu. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na veškeré ztráty, včetně a bez omezení, přímé nebo nepřímé, náhodné, následné, exemplární škody, zranění / náhodné smrti, ztráty zisku nebo škod vyplývajících ze ztráty dat nebo přerušení obchodní činnosti /.

13.

Celková odpovědnost společnosti Cliniclink, jejího ředitele, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, pokud nějaká vznikne v souvislosti se ztrátou nebo náhradou škody je omezena na výši vaší skutečné škody, nesmí však překročit 100.000 Kč. Omezení odpovědnosti, nemusí být v některých státech takto akceptováno. V žádném případě Cliniclink,  jeho představitelé, ředitelé, zaměstnanci, zástupci nebo dodavatelé nejsou odpovědni za ztráty či škody jiného rozsahu než částka uvedena výše. Další náhrady škody přímé nebo nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo exemplární vyplývající z každého použití portálu nebo materiálů, jsou vyloučené, a to i v případě, že byl Cliniclink upozorněn na možnost takových škod.

14.

OSTATNÍ PRAVIDLA TOHOTO WEBU. Kromě pravidel v těchto podmínkách používání a pravidel v prohlášení o ochraně soukromých údajů, můžete při přístupu k jednotlivým službám nebo materiálům narazit na další podmínky při přístupu k některým specifickým informacím nebo službám, např. při platbě za službu a při platbě za poskytování zákaznického servisu nebo při použití odkazu z této webové stránky. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a dozvíte se, jak chráníme a používáme informace, které shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky.

15.

Vaše závazky vyplývající z této sekce a dále ze sekcí "VAŠE NÁZORY, PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY", "BEZ ZÁRUKY" a "OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI", budou platné i po jejich ukončení.

16.

Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným jakýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí, nemá neplatnost tohoto ustanovení vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek použití, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti. 
Pokud porušíte tyto podmínky používání nebo prohlášení o ochraně osobních údajů způsobem, který poškodí ostatní uživatele, zavazujete se nesvalovat odpovědnost za takto způsobené škody na Cliniclink.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že jedinou správnou jurisdikcí a soudem v případě jakéhokoli sporu se společností Cliniclink v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek, je soud České republiky.

17.

Tyto podmínky používání se řídí zákony platnými na území České republiky.

18.

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A UPOZORNĚNÍ. Cliniclink vám může doručit oznámení elektronickou poštou, učinit obecné oznámení na těchto webových stránkách, nebo zaslat oznámení písemně Českou poštou na Vaši adresu na náklady Cliniclink. K tomuto účelu budou použity vámi zadané kontaktní údaje. Vaše sdělení můžete doručit Cliniclink pomocí funkce kontakty.

 

 

Naposledy aktualizováno: 30. dubna 2014